De Natuur in het Buitenland

HART VAN BORNEO

Waar? In Zuidoost-Azie

bron : https://ontbossingedo.weebly.com/borneo.html

Olifantje Elly

INTRODUCTIE

Ben je wel eens naar de jungle geweest? Het tropische regenwoud  op het eiland Borneo is rijk aan bonte kleuren, vrolijke geluiden, exotische dieren en paradijsvogels. Maar de jungle kan ook donker en eng zijn, vol met enge beesten, zoals de krokodil en de slang.  In het hart van de jungle van Borneo, woont een olifantje, Olifantje Elly, een Borneodwergolifant. 

de BorneoDwergolifant

Op het eiland Borneo in Zuidoost-Azië, woont de Borneodwergolifant.  De dwergolifant stamt af van de Aziatische olifant. Maar de dwergolifant is liever, heeft grotere flaporen en een langere staart. Ook de slagtanden zien er anders  uit, want die staan rechter en minder krom. De formele benaming van de Borneodwergolifant is : elephas maximus boreensis. (Dit is in het Latijn).

Olifantje ELLY

Liedje : Dierenfabel

 

Hoi!

Ik ben Olifantje Elly

Ik wil zo graag

Naar oma Nelly

Maar oma Nelly

Woont veel stappen

Die enge grote jungle in!

In de jungle wonen beesten

Met een zware onderkin!

En een bek met

Scherpe tanden

Bolle ogen

Met rode randen

Lange nagels 

Aan woeste klauwen

Ze willen dolgraag

Op mij kauwen

Ik bibber als ik

Daar aan denk

Het zweet loopt

Langs mijn oren

Maar hoe moet

Lieve oma Nel

Dan wel eens 

Van mij horen?

Weet je wat?

Ik stuur een brief

En schrijf : Voor oma Nelly

Ik stuur je honderd

Kusjes toe

Veel liefs van 

Kleine Elly!

La, La, La

Als oma Nel

Het briefje krijgt

Is ze net een taart

Aan het bakken

Ze klopt de suiker

Van haar schort

En laat zich op een

Krukje zakken

De kusjes vliegen

Om haar oren

En geven haar

Een warme gloed

Ze tintelen haar

Wangen rood

En doen haar weten

Wat ze moet

Ze pakt de taart

En gaat op pad

Langs de beesten

Met de klauwen

En laat zich door

Geen ene griezel

Haar weg naar 

Kleine El weerhouden

En kleine El 

Ze krijgt de taart

En 50 kusjes

Op elke wang

Ze tintelt

 Voelt een warme gloed

Nu ben ik niet meer 

Bang!

tekenles

de NATUUR in!

HET TROPISCHE REGENWOUD

wildernis tekenen & schilderen?

Olifanten, krokodillen & paradijsvogels

error:

Dwergolifant

Op het eiland Borneo in Zuidoost-Azië, woont de Borneodwergolifant.  De dwergolifant stamt af van de Aziatische olifant. Maar de dwergolifant is liever, heeft grotere flaporen en een langere staart. Ook de slagtanden zien er anders  uit, want die staan rechter en minder krom. De formele benaming van de Borneodwergolifant is : elephas maximus boreensis. (Dit is in het Latijn).